PROXIMA JUNTA DE GOVERN
La propera Junta de Govern es celebrarà el dia 4 DE SETEMBRE de 2019 a les 12.30h, a la seu de CUACSA